Co grozi za posiadanie narkotyków?

W polskim porządku prawnym posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków podlega odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nawet za jednego jointa ( skręta) możemy narazić się na poważne problemy. Ustawa nie różnicuje bowiem rodzaju narkotyku, a jedynie fakt posiadania zakazanej substancji.


Art 62 przeciwdziałaniu narkomanii


Ustawodawca uregulował przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków w art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Nielegalne posiadanie zostało rozróżnione na trzy typy: podstawowy, kwalifikowany i uprzywilejowany.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to typ podstawowy. Przepis art. 62 ust. 2 zakłada typ kwalifikowany i tak : jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Typ uprzywilejowany umieszczony w art. 62 ust. 3 przewiduje, że: w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Posiadanie znacznej ilości narkotyków


Problemem dla wymiaru sprawiedliwości oraz niewątpliwie potencjalnych podejrzanych, a następnie oskarżonych jest brak definicji legalnej „ znacznej ilości”.


Orzecznictwo ulegało również zmianie w kwestii dotyczącej „ znacznej ilości” i obecnie powszechnie przyjmuje się, że znaczna ilość to taka, która pozwoliłaby na jednorazowe odurzenie kilkudziesięciu osób.


Dodatkowo nie można zapominać o dyspozycji wynikającej z art. 62 a ustawy, zgodnie z którą jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.


Tutaj również Ustawodawca pozostawił ocenę co należy traktować jako ilość nieznaczną dla składu orzekającego.


W praktyce może się okazać, że posiadanie 2 gram marihuany w jednej sprawie, w tym samym sądzie, może być uznane za ilość nieznaczną, a w drugiej już nie.


Pojawia się przy tym pytanie czy w przypadku osób uzależnionych, gdzie jednorazowa porcja może znacząco się różnić kryterium porcji jest słuszne?


Posiadanie narkotyków na własny użytek


Obecnie obserwujemy liczne działania dążące do legalizacji marihuany lub też depenalizacji posiadania niewielkich ilości. Można również dostrzec coraz popularniejsze wykorzystanie konopi w celach leczniczych. Ponadto świadomość sędziów w tym zakresie się zmienia, stąd też należy oczekiwać kolejnych  zmian prawa w tym zakresie, które pozwolą na większą przewidywalność sytuacji prawnej potencjalnych oskarżonych.


Odpowiadając na pytanie co grozi za posiadanie narkotyków trzeba jasno powiedzieć, że każdorazowo odpowiedzialność będzie podlegała indywidualnej ocenie. Można jednak wskazać, że sprawa może z jednej strony zostać umorzona, a z drugiej strony zagrożenie karne przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10. 

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Czym jest stalking?

Pojęcie stalkingu trafiło do porządku prawnego stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz biorąc stalking można zdefiniować jako kontaktowanie się z drugą osobą, która sobie tego nie życzy

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty mają za zadanie zmaterializować przyczynianie się do zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki i nie czyni osobistych starań zmierzających do

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Czy można coś jeszcze zrobić po wydaniu wyroku skazującego, w którym orzeczono karę bezwzględną pozbawienia wolności ażeby nie pójść do więzienia?   Wiele się słyszy

Skontaktuj się