Dobrowolne poddanie się karze – 335 KPK

Czym jest dobrowolne poddanie się karze i czy warto skorzystać z tej instytucji?

Instytucja przewidziana w art. 335 k.p.k. jest jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego. Oznacza to, że możliwe jest zakończenie postępowania bez konieczności prowadzenia całego postępowania dowodowego.

Dobrowolne poddanie się karze w tym trybie można zastosować na etapie postępowania karnego przed skierowaniem aktu oskarżenia. 

Co do zasady wykorzystanie tej instytucji jest możliwe jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte

Co daje nam dobrowolne poddanie się karze w trybie 335 kpk?

Po pierwsze jeżeli zależy nam na szybszym zakończeniu postępowania celem uregulowania swojej sytuacji prawnej jest to środek warty rozważenia. Niewątpliwie w tym trybie jest szansa na zakończenie postępowania bez przeprowadzania postępowania dowodowego, a co za tym idzie w krótszym terminie. Ponadto Sąd kieruje sprawę na posiedzenie celem rozważenia wniosku, gdzie z uwagi na czas trwania tych posiedzeń możliwe jest wcześniejsze wyznaczenie terminu rozpoznania sprawy.

Po drugie istnieje możliwość uzgodnienia kar lub innych środków za zarzucany czyn z prokuratorem. Tym samym sytuacja podejrzanego ulegnie konkretyzacji i istnieje duża szansa na to, że uzgodniona kara zostanie zaakceptowana przez Sąd. Daje to możliwość wpłynięcia na realny wymiar kary wedle swoich predyspozycji co jest dużym plusem tej instytucji.

Wady dobrowolnego poddania się karze 335 kpk?

Pierwszą podstawową wadą dobrowolnego poddania się karze na etapie postępowania przygotowawczego jest rezygnacja z prowadzenia aktywnej obrony. Instytucja ta jest zatem zasadna w momencie, gdy w realnej sytuacji procesowej możemy w tym trybie uzyskać możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie w zakresie kary. Jeżeli zatem możemy uzyskać w tym trybie najniższą możliwą karę to warto rozważyć ten sposób zakończenia postępowania.

Drugą wadą tej instytucji jest ryzyko, że Sąd nie uwzględni wniosku w przedstawionym przez prokuratora zakresie. Sąd może bowiem uzależnić wyrażenie zgody na wniosek w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze od jego modyfikacji w odpowiednim zakresie.

Trzecią wadą tego sposobu jest możliwość wyrażenia zgody na karę, która znacznie przewyższa karę jaką prawdopodobnie wymierzyłby Sąd. 

Czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Odpowiedź na to pytanie zależy każdorazowo od okoliczności sprawy oraz sytuacji w jakiej aktualnie jesteśmy. Jak widać ma to swoje zalety jak i wady, które nie zostały wyczerpane w powyższym zestawieniu.

Jest to instytucja warta rozważenia, gdy oczywistym jest, że lepszego rozstrzygnięcia nie uzyskamy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przed Sądem. Należy jednak zachowywać szczególną ostrożność przy akceptowaniu propozycji przedstawianych przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, gdyż niewątpliwie są one zainteresowane jak najszybszym zakończeniem sprawy co nie zawsze jest zgodne z interesem Klienta.

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Czym jest stalking?

Pojęcie stalkingu trafiło do porządku prawnego stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz biorąc stalking można zdefiniować jako kontaktowanie się z drugą osobą, która sobie tego nie życzy

Co grozi za posiadanie narkotyków?

W polskim porządku prawnym posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków podlega odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nawet za jednego jointa ( skręta) możemy narazić się

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty mają za zadanie zmaterializować przyczynianie się do zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki i nie czyni osobistych starań zmierzających do

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Czy można coś jeszcze zrobić po wydaniu wyroku skazującego, w którym orzeczono karę bezwzględną pozbawienia wolności ażeby nie pójść do więzienia?   Wiele się słyszy

Skontaktuj się