Wynagrodzenie

  • Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane z Klientem w oparciu o stopień skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy oraz charakter zlecenia.
  • W zależności od rodzaju współpracy oraz potrzeb Klienta stawka jest ustalana w oparciu o system godzinowy lub system ryczałtowy.
  • W systemie godzinowym wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o liczbę przepracowanych godzin oraz stawkę za roboczogodzinę.
  • W systemie ryczałtowym wynagrodzenie stanowi stałą stawkę miesięczną za obsługę lub honorarium za wykonanie konkretnego zlecenia.
  • Istnieje również możliwość ustalenia części wynagrodzenia w oparciu o tzw. success fee- premia za sukces.
  • System ryczałtowy jest w szczególności polecany przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani stałą obsługą prawną. Zastosowanie znajduje również w  ramach postępowań sądowych. W przypadku sprawy sądowej wynagrodzenie obejmuje kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta, sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądem.