Kancelaria

ms big sygnetZałożycielem Kancelarii jest radca prawny Michał Silski. Kilkuletnia praktyka zawodowa zaowocowała zdobyciem cennego doświadczenia, które sprawia, że pomoc prawna może być świadczona kompleksowo na wysokim poziomie.

 

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala na podejście do napotkanych problemów prawnych ze stanem wiedzy uwzględniającym aktualne stanowisko doktryny oraz orzecznictwo.

 

Radca prawny Michał Silski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo i Administracja. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego organizowanych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych, początkowo w ramach praktyk, a następnie, jako aplikant radcowski i radca prawny. Pracę zawodową łączył również z pracą na jednej z trójmiejskich uczelni, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotu prawo karne i prawo wykroczeń.