Prawnik alimenty Gdańsk

Kancelaria oferuje pomoc w sporządzeniu projektu pozwu o alimenty, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów jak i reprezentowanie w sądzie na każdym etapie postępowania.
 
Świadczenia alimentacyjne są związane z więziami rodzinnymi i wbrew powszechnej opinii nie dotyczą tylko świadczeń od rodzica na dziecko, ale możliwe są również alimenty np. na rodzica czy też na małżonka. Podstawową funkcją alimentów jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, co oznacza, że alimenty nie są ograniczone czasowo. W przypadku, gdy dziecko nie jest w stanie zaspokajać swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych pomimo czynionych starań, obowiązek ten może trwać wiele lat po ukończeniu pełnoletności.
 

Pozew o alimenty

 
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej kolejnym etapem jest złożenie pozwu o alimenty w sądzie. Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poza wymogami formalnymi pisma procesowego najważniejszą sprawą jest prawidłowa argumentacja w uzasadnieniu pozwu. Kluczowe jest przekonanie sądu, że żądana kwota faktycznie jest niezbędna co do prawidłowego rozwoju dziecka oraz zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb.
 

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

 
To pytanie zadaje nam wielu Klientów. Niestety nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest bowiem uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Potomek ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, stąd też ostateczna wysokości świadczeń jest zawsze wynikiem kilku czynników.
 

Jak złożyć wniosek alimentacyjny?

 
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej kolejnym etapem jest złożenie pozwu o alimenty w sądzie. Pozew w sprawach alimentacyjnych składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozew można nadać listem poleconym na poczcie lub też złożyć na biurze podawczym sądu. Kancelaria może przygotować oraz złożyć projekt pozwu o alimenty w imieniu klienta w przypadku reprezentowania w sprawie.
 

Pozew o obniżenie alimentów

 
Jak już wskazano powyżej wysokość świadczenia alimentacyjnego jest bowiem uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Może się zdarzyć, że w wyniku niezawinionych okoliczności zobowiązany utraci możliwości zarobkowe, takie jakie miała dotychczas. Potrzeby małoletniego i jego sytuacja finansowa również mogą się zmienić. W takich sytuacjach zasadnym może być złożenie pozwu o obniżenie alimentów. wynikających z obowiązku alimentacyjnego.
 

Pozew o podwyższenie alimentów

 
Wraz z wiekiem potrzeby dziecka zwykle rosną. Można również domniemywać, że zarobki zobowiązanego też ulegają podwyższeniu. W powyższej sytuacji zasadnym może być złożenie pozwu o podwyższenie alimentów. Sąd w postępowaniu będzie badał jak zmieniały się sytuacja małoletniego i zobowiązanego od momentu, w którym pierwotnie ustalono alimenty.
 

Prawnik alimenty Gdańsk – Pomoc prawna w sprawach o alimenty

Skorzystaj z porad naszej kancelarii prawnej – posiadamy niezbędne doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego, prowadzimy postępowania sądowe, sporządzamy wnioski wynikające z roszczeń alimentacyjnych, pomagamy na każdym etapie sprawy sądowej. Działamy na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Zapraszamy.