Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nie w każdym wypadku sposób wychowywania jest zgodny z dobrem dziecka stąd też ustawodawca przewidział możliwość ograniczenia lub też pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone sąd opiekuńczy może ograniczyć władzę rodzicielską i zobowiązać rodziców do odpowiedniego działania. Postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej może toczyć się jako odrębna sprawa jak również w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz reprezentuje klientów w toku postępowania sądowego. Prawidłowo sformułowany wniosek oraz zebranie dokumentacji znacznie przyspiesza postępowanie.