Kancelaria prawo Administracyjne

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie praw i obowiązków strony postępowania administracyjnego oraz zaskarżania niekorzystnych rozstrzygnięć organów administracji publicznej.

 

Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie przed organem lub urzędem oraz sporządzanie projektów środków zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć.