Kancelaria prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w ramach prawa karnego polegającą na reprezentowaniu klienta jako obrońca lub pełnomocnik na każdym etapie postępowania karnego jak i w sprawach o wykroczenia.

 

Pomoc w tego typu sprawach jest ważna już od pierwszych czynności procesowych w związku z potencjalnie grożącymi konsekwencjami. Niejednokrotnie Klienci nie zdają sobie sprawy ze swoich praw jak i obowiązków organów prowadzących postępowanie przygotowawcze.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną również na etapie postępowania wykonawczego. Skazani często bagatelizują orzeczenia sądów co może powodować dotkliwe konsekwencje. Typowym przykładem jest tutaj możliwość orzeczenia kary zastępczej pozbawienia wolności w przypadku braku wywiązywania się z obowiązków wynikających z kary ograniczenia wolności.

 

Kancelaria pomaga zrozumieć sytuację prawną w jakiej znalazł się klient oraz dobrać najkorzystniejszą strategię procesową.