Rozdzielność majątkowa

Co do zasady w trakcie trwania małżeństwa mamy do czynienia z majątkiem wspólnym małżonków oraz ich majątkami osobistymi. W sytuacji, gdy małżonkowie z różnych względów nie chcą mieć wspólnoty małżeńskiej mogą zdecydować się na dobrowolne zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej przed notariuszem.

Życie pisze jednak różne scenariusze i czasem dla zagwarantowania bezpieczeństwa małżonkowi niezbędnym może być ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Co daje ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Przede wszystkim ustanowienie rozdzielności majątkowej chroni majątek przed nierozważnym gospodarowaniem. Wraz z ustanowieniem rozdzielności każdy z małżonków może swobodnie gospodarować swoją częścią, co oznacza, że przestaje funkcjonować majątek wspólny.