Rozwód Gdańsk

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących prawa rodzinnego w tym o rozwód i separację na każdym etapie postępowania. Decyzja o rozwodzie należy do trudnych wyborów, co tym bardziej powoduje, że przeprowadzenie postępowania w sposób formalnie prawidłowy jest niezwykle istotne. Postępowanie rozwodowe przed sądem zwykle jest poprzedzone próbami ratowania małżeństwa i dopiero po bezskutecznych próbach następuje ostateczna decyzja o skierowaniu sprawy o rozwód. Nasza kancelaria działa przede wszystkim na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia).

 

Jak może pomóc prawnik w rozwodzie?

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną polegającą na wyjaśnieniu kwestii proceduralnych, przedstawieniu etapów postępowania sądowego, a następnie reprezentowaniu Klienta w sądzie. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika obejmuje przede wszystkim wskazanie przesłanek pozytywnych i negatywnych rozwodu, a następnie zalet i wad postępowania w przedmiocie ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i sporządzenie oraz wniesienie pozwu o rozwód.

 

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

 

W sprawach o rozwód orzeka w pierwszej instancji sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pozew o rozwód można złożyć zarówno na biurze podawczym sądu jak i za pośrednictwem poczty polskiej. W przypadku zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika to adwokat lub radca prawny składa w imieniu Klienta pozew w sądzie i odpowiada za wszelkie wymogi formalne.

 

Sprawa o rozwód – ile się czeka?

 

To w jakim czasie sąd może orzec rozwód zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania pozwu rozwodowego oraz od tego czy domagamy się ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub też nie. Na czas trwania procesu wpływa również stopień skomplikowania sprawy, gdzie poza sprawą winy małżonków może dochodzić kwestia ustalenia opieki nad dziećmi czy też wysokości świadczeń alimentacyjnych. Teoretycznie rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie, jednak w praktyce nie zdarza się to zbyt często. Odpowiadając na pytanie ile trwa rozwód można wskazać, że jest to przedział od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

 

Ile kosztuje rozwód w Gdańsku?

 

Pierwszym podstawowym kosztem na jaki należy się przygotować jest opłata sądowa od pozwu rozwodowego. Obecnie opłata od pozwu wynosi 600 zł i jej uiszczenie stanowi warunek formalny zainicjowania postępowania. Jeżeli zdecydują się Państwo na pomoc profesjonalnego pełnomocnika to dodatkowym kosztem postępowania będzie honorarium dla prawnika z kancelarii. Jest ono każdorazowo ustalane w oparciu o niezbędny nakład pracy oraz stopień skomplikowania sprawy. Pomoc prawna z pewnością zwiększy szansę na korzystne rozstrzygnięcie oraz pozwoli na racjonalną ocenę stanu faktycznego.

 

Rozwód bez orzekania o winie

 

Za zgodnym wnioskiem stron sąd zaniechuje orzekania o winie. Upraszcza to zdecydowanie postępowanie i je przyspiesza. Sąd nie będzie tym samym badał kto odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, a skupi się na przesłankach rozwodu oraz ewentualnych kwestiach spornych.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku, gdy strony wnoszą o ustalenie kto ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego sąd bada wszelkie okoliczności z tym związane. W tego typu przypadkach mamy do czynienia najczęściej z przesłuchaniami świadków, nagraniami filmów lub dźwięków, jak i wykorzystaniem fotografii. Należy pamiętać o tym, że sąd może obciążyć winą za rozkład pożycia obie strony. Nie ma tu znaczenia kto w jakim procencie zawinił, a jedynie ustalenie, że dane zachowanie przyczyniło się do rozpadu małżeństwa.

 

Prawnik Rozwód – Kancelaria Gdańsk

 

Prawnik rozwodowy w Trójmieście – Gdańsk, Sopot, Gdynia. Nasza Kancelaria prawna kompleksowo obsługuje sprawy rozwodowe, w tym przygotowanie i odpowiedź na pozew, prowadzenie sprawy czy sprawy o alimenty.

 

Zobacz także:

Alimenty