Separacja

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy analizie sytuacji prawnej i faktycznej klienta, sporządzenie projektu pozwu o separację oraz reprezentowanie w sądzie.

Separacja, a rozwód

Podstawową różnicą pomiędzy rozwodem i separacją jest to, że w przypadku orzeczenia separacji małżeństwo dalej istnieje. Nie można tym samym wstąpić w nowy związek małżeński. Oznacza to, że wprawdzie więzi w pewnym stopniu ustały, ale sytuacja ta jest odwracalna i nie ma charakteru trwałego.

Co daje separacja?

Najistotniejszą kwestią jest ustanie majątkowej wspólnoty małżeńskiej. Od momentu orzeczenia separacji małżonkowie pracują na swój własny majątek oraz odpowiadają tylko za swoje zobowiązania. Kolejna różnica pojawia się w prawie spadkowym. W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie po sobie nie dziedziczą na podstawie ustawy.

Ile trwa separacja?

Odpowiadając na to pytanie trzeba wpierw ustalić czy strony są zgodne oraz nie wnoszą o ustalenie winy w rozkładzie pożycia czy też nie?

Postępowanie w przedmiocie orzeczenia separacji może trwać kilka miesięcy jak i trwać lata w przypadku obszernego postępowania dowodowego. Stąd zawsze jest to kwestia indywidualna.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Tak jak w przypadku rozwodu również w przypadku separacji ustawodawca wprowadził przesłanki negatywne orzeczenia separacji. Podstawowym blokerem jest tu dobro małoletniego dziecka. Drugą negatywną przesłanką są zasady współżycia społecznego.

Kiedy separacja przechodzi w rozwód?

O ile w przypadku separacji mamy do czynienia z ustaniem więzi pomiędzy małżonkami, o tyle w przypadku rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Nie nastąpi to jednak automatycznie. Do rozwodu niezbędne będzie skierowanie pozwu o rozwód do sądu.