Służby mundurowe pomoc prawna

Kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów pełniących służbę w policji, wojsku lub innych służbach.

Pomoc prawna obejmuje doradztwo w zakresie postępowania dyscyplinarnego, opiniowania służbowego lub też świadczeń emerytalno-rentowych.

Specyfika powyższych postępowań ma szczególne znaczenie stąd też pomoc prawna może przyczynić się do korzystnego rozstrzygnięcia.

Dyscyplinarka w policji

Postępowanie dyscyplinarne w policji lub w wojsku może doprowadzić do zwolnienia ze służby, stąd ważna jest odpowiednia reakcja. Reprezentujemy Klientów przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym i sporządzamy środki zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że może korzystać z obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym. Obrońca ma prawo wglądu w akta postępowania, co niewątpliwie ułatwia ustalenie odpowiedniej strategii postępowania.