Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Życie pisze różne scenariusze. Niejednokrotnie rodzice nie chcą lub nie mogą mieszkać pod jednym dachem razem z potomstwem.  W takiej sytuacji koniecznym może się okazać ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka ma istotne znaczenie również ze względu na obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka ze strony rodziców.

Oczywistym jest, że rodzic z którym dziecko mieszka czyni codzienne, osobiste starania o zabezpieczenie jego potrzeb. W takiej sytuacji rodzic, który nie uczestniczy na co dzień w życiu dziecka jest zwykle obciążany świadczeniem alimentacyjnym.

Wniosek do sądu podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd w postępowaniu będzie badał, który z rodziców daje rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków rodzicielskich, gdzie dziecko będzie miało zagwarantowane warunki do prawidłowego rozwoju, jakie są więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz może również uwzględnić stanowisko małoletniego.

Czas trwania postępowania jest uzależniony od postępowania dowodowego. W toku postępowania sąd zapewne będzie brał pod uwagę opinię z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jak i może korzystać z innych źródeł dowodowych jak np. świadków. Kancelaria udziela pomocy prawnej w postaci sporządzania projektów wniosków o ustalenie miejsca pobytu jak i reprezentowania w sprawie.